Skjutdörrar och vikdörrar

 

Samtliga våra glasdörrar uppfyller Boverkets regler för glas i byggnader. Oskyddade glasytor som är placerade så att personer kan komma i kontakt med dem skall utformas så att risken för personskador begränsas. För bostäder gäller regeln för fönster och dörrar som är placerade lägre än 0,6 meter över golv eller mark.

 

Skjutdörrar

1. Vilken typ och funktion vill du ha?

Roto Patio Life - skjutdörr

Läs mer

Roto Patio Z - skjutdörr, tippfunktion

Läs mer

Roto Patio Fold - vikdörr

Läs mer